Република България

Преглед на новина

Областният управител Чавдар Божурски председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район

На 30 юни 2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, под председателството на Чавдар Божурски - областен управител на област Сливен.

На срещата присъстваха Румен Димитров – заместник-министър на културата, представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и Областния информационен център- Сливен, академичните среди на територията на района и др.

Заседанието започна с представяне на актуализирания състав на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, както и промените сред представителите на съвета в комитетите за наблюдение на Оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 г.

Члeнoвeтe нa съвета oбcъдихa и oдoбpихa Гoдишния дoклaд зa нaблюдeниe изпълнeниeтo нa Рeгиoнaлния плaн зa paзвитиe нa Югоизточен paйoн (2014-2020 г.) зa 2016 г. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, документът се разработва от териториалното звено на МРРБ в Югоизточен район. При наблюдение изпълнението на плана е отчетен напредък в развитието на транспортната и екологична инфраструктурата, туризма, икономическата и жизнена среда. Въз основа на индикаторите за наблюдение е констатирано наличието на сравнително добро изпълнение на целите и приоритетите на регионалния план. Направеният анализ при изпълнението на плана показва, че за положителното въздействие върху района допринасят основно Европейските програми и структурни фондове. През 2016 г. е отбелязан съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020 г. Проектите осезаемо променят района и подобряват условията на живот за населението.

В рамките на заседанието представители от Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Югоизточен район, както и за отворените и предстоящи процедури. По данни на областния информационен център в гр. Сливен на територията на областите в Югоизточен район към момента са сключени договори както следва: област Бургас - 129 бр., на стойност 177 743 137 лв.; област Стара Загора - 135 бр., на стойност 115 500 736 лв.; област Сливен - 59 бр., на стойност 77 300 016 лв. и област Ямбол - 60 бр., на стойност 112 324 509 лв. Най-голям брой договори са сключени по ОП „Развитие на човешките ресурси” - 140 бр., а най-висока е стойността на проектите по ОП „Региони в растеж” - 216 580 457лв.

В кpaя нa зaceдaниeто областният управител на област Сливен Чавдар Божурски предаде председателството на съвета за второто шестмесечие на 2017 г. на заместник областния управител на област Бургас Севдалина Турманова, чрез връчване плакета на Югоизточен район.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508