Република България

Преглед на новина

Одобрен е план на новообразуваните имоти за земи по §4 за местностите „Гюнюзя“ и „Башчардак“

Със заповед №РД-11-09-001/ 21.06.2017 г. на областния управител е одобрен план на новообразуваните имоти за земи по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местности „Гюнюзя“ и „Башчардак“ в землището на гр. Сливен. Заповедта е обнародвана в Държавен вестник бр. 53 от 4 юли 2017 г. Заинтересуваните могат да се запознаят с плана на новообразуваните имоти в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрения план могат да се подават, чрез областния управител на област Сливен, пред Административен съд - Сливен в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в Държавен вестник.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508