Република България

Преглед на новина

Областните управители да станат органи за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000

Областните управители да станат органи за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 е записано в одобрения Териториален подход за управление на мрежата. Това стана ясно на работна среща, проведена на 05.09.2017 г. в Министерството на околната среда и водите. На нея присъства заместник областният управител Димитринка Петкова.

Срещата се организира по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000, изпълняван от екоминистерството. Участваха министър Нено Димов и областните управители от страната.

Проектът е с продължителност 24 месеца, приключва през август 2018 г. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Целта му е на база на анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективният модел за управление на мрежата Натура 2000 в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони.

На срещата бяха представени основните елементи на подхода, както и ролята и функциите на областните управители във връзка с регионалното управление на Натура 2000.

Базовите принципи за Европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България са разписани в документите на проекта – управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво, ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи, и подкрепа от опит, базиран на успешни практики в Европейската мрежа. Предвижда се и полагането на повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля и към тези, чието оцеляване е застрашено. В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на Европейските директиви, а собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията. Важен принцип за доброто управление е и отчитането на необходимостта от информираност и убеденост на цялото общество за ползите от Натура 2000 и осъзнаването, че това е основен фактор за постигане на съвместяване между природа и икономическо развитие.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508