Република България

Преглед на новина

Общините Сливен и Твърдица могат да получат до 890000 лева за интеграция и образование на уязвими групи

Сливен и Твърдица са сред 52-те български общини, които могат да получат до 890 хил.лева безвъзмездно европейско финансиране по процедурата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – компонент 1. Средствата са по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщиха от Областния информационен център /ОИЦ/ в Сливен. От ОИЦ представиха процедурата на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Целта е да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността.

ОП „Развитие на човешките ресурси” дава възможност да се подпомогне интеграцията на маргинализираните групи на пазара на труда, както и да се подобри достъпа до социалните и здравните услуги. Специфичната цел на другата оперативна програма е да се окаже подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. Сливен и Твърдица са включени в списъка на одобрените за финансиране общини, след като са представили концепции за проектите по процедурата. Самите проектни предложения трябва да са готови до 31 май 2018 г.

Заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси се проведе под ръководството на зам.областния управител Димитринка Петкова. На заседанието бе приет отчета за дейността на съвета през м.г. и бе обсъдена индикативната програма да дейността през 2018 г. Представителите на общините информираха останалите членове за актуализираните до 2020 г. планове за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508