Република България

Преглед на новина

Обнародвани са плановете по & 4 за с.Сотиря и местности в Сливен

Със заповед №РД-11-09-001 / 15.10.2018г. и заповед №РД-11-09-002 / 15.10.2018г. на Областния управител са одобрени планове на новообразуваните имоти за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за местности в землището на с. Сотиря - земеделски земи и кв. 1,2,3,4,5,11,12,47,48,53 в населеното място и в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен: „Селището“ и „Гаговец“ – селищно образувание „Селището“ и „Дефилето“ – селищно образувание „Изгрев“.

Заповедите са обнародвани в Държавен вестник - бр.89 от 26.10.2018г. Заинтересованите могат да се запознаят с плановете на новообразуваните имоти в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават чрез Областния управител на област Сливен пред Районен съд-Сливен в 14- дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508