Република България

ЦЕЛИ И ДОКЛАДИ

bulet Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2019


bulet Цели на Областна администрация Сливен за 2020 г.


bulet Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2020 г.


bulet Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.


bulet Годишен отчет 2019 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ


bulet Годишен отчет 2018 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ


bulet Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2019 г.


bulet Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2019 г.


bulet Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2018 г.


bulet Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2018 г.


bulet Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2018 г.


bulet Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2017 г.


bulet Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2016 г.


bulet Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2016 г.


bulet Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2016 г.


bulet Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2015 г.


bulet Оперативен план на Областна администрация за 2015 г


bulet Цели на Областна администрация Сливен за 2015 година


bulet Оперативен план на Областна администрация за 2014 г


bulet Цели на Областна администрация Сливен за 2014 година


bulet Оперативен план на Областна администрация за 2013 г


bulet Цели на Областна администрация Сливен за 2013 година


bulet Оперативен план на Областна администрация за 2012 г.


bulet Оперативен план на Областна администрация за 2011 г.


bulet Отчет за дейността на Областна администрация сливен през 2014 г.


bulet Отчет за дейността на Областна администрация сливен през 2013 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2012 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2011 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2010 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2009 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2008 г.


bulet Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2007 г.


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508